خرید کتاب Repentance and Forgiveness

[ad_1]

آشتی در قلب ایمان مسیحی است. این همان کاری است که خداوند از طریق تجسم پسر خود ، عبور ، قیام و تعالی عیسی انجام می دهد: این است که همه مردم در مسیح به سمت خدا جذب شوند و از این طریق جذب ارتباط متقابل شوند. بنابراین ، خبر خوب آشتی ، فراخوانی برای توبه و بخشش و سپس ، در همان زمان ، برای بخشش است. این جلد تلاش می کند تا این ادعاهای اساسی مسیحیان را دوباره بررسی کند. این مقاله ها ، که برای اولین بار در کنفرانس سالانه Pro Ecclesia 2017 ارائه شد ، به منابع کتاب مقدس بازگشتند تا به ما کمک کنند آشتی را از نو درک کنیم. نویسندگان در مورد توبه و بخشش از منظرهای مختلف س Jewishالاتی را مطرح می کنند: یهودی ، کاتولیک رومی ، ارتدکس و پروتستان. آنها همچنین شرایط فعلی ما ، آنچه “فرهنگ فرهنگ” نامیده شده است و همچنین عمل توبه و بخشش را در نظر می گیرند.

[ad_2]

کتاب Repentance and Forgiveness