خرید کتاب Répliques : Roman

[ad_1]

“پنهان در میان جمعیت ، ناشناس ، نامرئی ، نینا دستان خود را بالا برد ، باسن خود را لرزاند و نام خود را فریاد زد. شعله کوچک خشک او را بلعید ، همه چیز را آتش زد. گونه هایش گرم بود. نگاهش از یخ. او منتظر ماند ، با بی حوصلگی ، بیست و یک ساعت تمام شد … “1995… 2011… در بازگشت به صندلی خود در Lycée فرانسه در توکیو ، وینسنت معتقد است که همه چیز را در مورد زمین لرزه ها و پس لرزه های آنها آموخته است. اما موجی که سرنوشت این معلم ادبیات را تغییر خواهد داد ، نینا نام دارد ، دانش آموز با استعدادی که با خشونت ناشی از انفجار هسته ای زندگی خود را پودر خواهد کرد.

[ad_2]

کتاب Répliques : Roman