خرید کتاب Reports From Hell

[ad_1]

از نویسنده Welcome to Paradise، Now Go To Hell ، برگزیده جایزه PEN Center USA برای داستان نویسی و کوکائین + موج سواری یک گونزو در خاورمیانه مانند فقط Chas Smith ، نویسنده برنده جایزه Welcome to Paradise، Now Go به جهنم و کوکائین + موج سواری: یک تاریخچه عجیبی از بزرگترین رابطه عاشقانه سرفینگ ، می تواند فراهم کند. وقتی اسمیت و گروه ناشایست های شادش را جستجو می کنند ، در حالی که ریشه واقعی القاعده را جستجو می کنند و سعی می کنند بر امواج سطح زمین یمن سوار شوند ، در حالی که فرصت های سرگرمی کمیاب را در حاشیه جنگ جهانی ما علیه ترور و به چه هزینه ای بررسی می کنند ، به معنای یک آدم ربایی احتمالی توسط حزب الله است.

[ad_2]

کتاب Reports From Hell