خرید کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire

[ad_1]

نویسنده می گوید: “از طریق Soumbala Mougou ، نویسنده با برجسته ساختن ریاکاری استبدادی برخی از رهبران آفریقا ، نقایص یک جامعه ساختگی را انگ می زند. در واقعیت ، آنچه او به شدت انتقاد می کند اما محجبه است تنها بازتاب آگاهانه فضای سیاسی اجتماعی و اقتصادی آفریقا به عنوان یک کل است. شخصیت اصلی Soumbala Mougou یک دیکتاتور بسیار فریبکار است ، که در تمام مدت سلطنت خود همه مردم را فریب می دهد ، و این به وسیله یک لباس مبدل است. آداما DAHICO ، با روحیه تخیلی بسیار رنگارنگ ، از شوخ طبعی به عنوان وسیله ای برای هماهنگی اجتماعی استفاده می کند. »گویندو دوگولو ، استاد ادبیات مدرن.

[ad_2]

کتاب Republik Autonome Souveraine Afrikaine du Doromikan : Sourire – Rire – Éclats de rire