خرید کتاب République centrafricaine En toute franchise : Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux

[ad_1]

رئیس جمهور فاوستین آرچانگ توادرا نزدیک به پنج سال جمهوری آفریقای مرکزی را هدایت می کند. با این حال ، انتخاب او امیدهای زیادی را در میان هموطنانش ایجاد کرده بود که وی را به عنوان یک اصلاح طلب می دیدند. با این حال ، دومی اعتقاد داشت که وی شخصی را در راس کشور قرار داده است که برای احیای جمهوری ، بازگرداندن اقتدار دولت و آشتی دادن به مردم تقسیم شده تلاش خواهد کرد. در زمان ارزیابی متأسفانه چنین نیست. موضوع این کار تخریب رژیم مداوم ، بزدلانه تحمل ناپذیر آن ، غیر قابل قبول برای میهن پرستان ، واقعی ها و همچنین تخریب اخلاقی آن است. در تمام تواریخ ، نویسنده تلاش می کند تا تصویری بدون سازش از یک ریاست جمهوری فاجعه و یک دوره پنج برابر ترسیم کند.

[ad_2]

کتاب République centrafricaine En toute franchise : Radioscopie d'un mandat présidentiel désastreux