خرید کتاب Requiem à Saint-Malo – Rue de la soif : Polar breton

[ad_1]

یک قاتل در میان مشتریان نوار Le “Borgnefesse” Le “Borgnefesse” وجود دارد: یک میله سایه دار در خیابان د لا سوئف ، یک دلال محبت ، یک نویسنده سنگین وزن ، یک دختر نه چندان احمق ، روزنامه نگار که نیاز به احساساتی بودن دارد ، و البته اجساد.! بیش از اندازه کافی برای ایجاد کنجکاوی کمیساریای اروان لو مروان که تحقیق را رهبری می کند تحقیقات جدید توسط کمیسار اروان لو موروان! درباره نویسنده متولد 1948 در Laval ، R.-G. اولریش دوران جوانی خود را در لمان ، و سپس در پاریس گذراند تا سرانجام در منطقه مالوین که خانواده اش از آنجا هستند اقامت گزید. وی پس از فعالیت در ارتباطات از راه دور ، خود را وقف علاقه واقعی خود به نوشتن کرد.

[ad_2]

کتاب Requiem à Saint-Malo – Rue de la soif : Polar breton