خرید کتاب Research, Invention and Innovation

[ad_1]

مقالات انتخاب شده و بررسی شده توسط کنگره تحقیق ، اختراع و نوآوری (RI2C 2019) مقالات انتخاب شده و بررسی شده توسط کنگره تحقیق ، اختراع و نوآوری 2019 (RI2C 2019) 11-13 دسامبر 2019 ، بانکوک ، تایلند

[ad_2]

کتاب Research, Invention and Innovation