خرید کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics

[ad_1]

استرس باقیمانده ، ترمومکانیک و تصویربرداری مادون قرمز ، تکنیک های ترکیبی و مشکلات معکوس ، جلد 8 مجموعه مقالات کنفرانس سالانه SEM 2017 و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، جلد هشتم از نه کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیقاتی گرد آورده است. و مهندسی این مجموعه نتایج اولیه و مطالعات موردی را در طیف وسیعی از مناطق ارائه می دهد ، از جمله: مکانیک تجربی

[ad_2]

کتاب Residual Stress, Thermomechanics & Infrared Imaging, Hybrid Techniques and Inverse Problems, Volume 8 : Proceedings of the 2017 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics