خرید کتاب Résilience et avenir des anciens territoires miniers : L'exemple de Loos-en-Gohelle, Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin

[ad_1]

واقع در قلب حوضه معدن سابق Houillères du Nord-Pas-de-Calais ، Loos-en-Gohelle شاهد بسته شدن آخرین گودال استخراج خود در سال 1986 بود. از آن زمان ، شهرداران متوالی شهر تمام تلاش خود را به کار بسته اند میراث معدن را ذخیره کنید و سیاست های توسعه محلی جدیدی را که کتاب گزارش می دهد ، پیشنهاد دهید. بر اساس تشخیص سرزمینی ، نویسنده راه های دیگری را پیشنهاد می کند که می تواند توسط تصمیم گیرندگان محلی اتخاذ شود. استفاده از تکنیک های بازاریابی سرزمینی ، ارتقا اقتصاد خلاق ، اقتصاد میراث و اقتصاد نقره روش های ممکن در کوتاه مدت و میان مدت است. سرانجام ، توسعه فعالیت های گردشگری می تواند در طولانی مدت مرتبط باشد.

[ad_2]

کتاب Résilience et avenir des anciens territoires miniers : L'exemple de Loos-en-Gohelle, Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin