خرید کتاب Resilienz : Wirkungsvolle Übungen, um nach Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Katastrophen wieder ins Gleichgewicht zu kommen

[ad_1]

شرایط دشوار زندگی ما را همراهی می کند. آیا گاهی اوقات احساس می کنید که “همه چیز” از شما دور است؟ – مهمتر از همه ، توانایی شما در تسلط بر بسیاری از مشکلات کوچک ، اما متأسفانه اغلب بزرگتر است؟ لیندا گراهام ، روانشناس و درمانگر باتجربه در کتاب دوم خود ، یک برنامه عملی عملی درباره چگونگی تقویت منظم مقاومت شما ارائه می دهد. دلسوزی به خود ، همدلی آگاهانه ، توسعه منابع ، پایگاه داخلی ایمن و انسانیت مطمئن ، عناصر سازنده یک ذهن قوی هستند که می تواند با بدترین مقاومت حتی با بدترین ضربات سرنوشت روبرو شود. همین حالا و اینجا شروع کنید. پس کی؟

[ad_2]

کتاب Resilienz : Wirkungsvolle Übungen, um nach Schwierigkeiten, Enttäuschungen und Katastrophen wieder ins Gleichgewicht zu kommen