خرید کتاب Restitution and Equity Volume 1: Resulting Trusts and Equitable Compensation

[ad_1]

قسمت اول این جلد مقالاتی از دومین سمپوزیوم منسفیلد را جمع آوری می کند ، که به بررسی زمینه های عدالت ، اعتماد و جبران خسارت پرداخته است. قسمت دوم به حوزه در حال ظهور جبران خسارت و پیامدهای آن می پردازد.

[ad_2]

کتاب Restitution and Equity Volume 1: Resulting Trusts and Equitable Compensation