خرید کتاب Restructuring and Privatization in Central Eastern Europe: Case Studies of Firms in Transition : Case Studies of Firms in Transition

[ad_1]

این جلد مطالعات موردی مربوط به مطالعه بانک جهانی در مورد شرکت های صنعتی دولتی در لهستان ، مجارستان و جمهوری های چک و اسلواکی را ارائه می دهد. موضوعات تحت پوشش عبارتند از: ساختار صنعت ؛ تاریخچه شرکت؛ و مخلوط محصول و مدل فروش.

[ad_2]

کتاب Restructuring and Privatization in Central Eastern Europe: Case Studies of Firms in Transition : Case Studies of Firms in Transition