خرید کتاب Résurgences

[ad_1]

در آستانه پیری ، زنی نگاه می کند که می خواهد شفاف و صمیمی به گذشته خود باشد. او با جملات کوتاه و ساده جوهر حرفه حمایت از زندگی خود را بازگو می کند. او پس از اتمام این کار زایمان ، در حال حاضر غوطه ور می شود که می خواهد با لطافت و خیرخواهی بافته شود. اگر داستان روایت شده به سمت جهانی بودن گرایش داشته باشد ، شکل داستان ، در آیه آزاد ، اصالت را نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Résurgences