خرید کتاب Resurrection Peacemaking: Plowsharing the Tools of War : Thirty Years with Christian Peacemaker Teams

[ad_1]

نویسنده خواننده را از طریق درام و متوسط ​​تجربه شخصی خود جلب می کند. کار سخت صلح جویی به وضوح با تلاش تیم تقویت می شود. فضایی برای خواننده فراهم شده است تا بتواند وارد فضاهای کم عمق صلح و سپس به اعماق آن برود. این کتاب قرار است در جای خود قرار گیرد!

[ad_2]

کتاب Resurrection Peacemaking: Plowsharing the Tools of War : Thirty Years with Christian Peacemaker Teams