خرید کتاب Résurrection rock and roll : Nouvelle

[ad_1]

این کالبد شکافی یک ازدواج است ، یک زندان ده ساله خرد کننده. این عشق یک عشق دیوانه است ، مشخص شده توسط یک صلیب از طریق که من را به لذت قیامت منتقل می کند. خداحافظ رذایل و پرتگاه ها. خداحافظ رذایل و پلیدی ها. مرا در سرگردی که با نوری ملایم روشن شده و هرگز کور نمی شود ، دنبال کن … زیرا سحر نیمه شب بود!

[ad_2]

کتاب Résurrection rock and roll : Nouvelle