خرید کتاب Rethinking Marxism : 18.2

[ad_1]

این شماره خوانندگان را به بررسی نتایج یک پروژه نظری اصلی و تحریک آمیز دعوت می کند که در یک سمینار “اقتصاد” در دانشگاه ماساچوست در آمهرست برگزار شد. برخی اطلاعات در مورد فرآیند خرد سیاسی تحول کلاس فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Rethinking Marxism : 18.2