خرید کتاب Retief: Aide Memoire

[ad_1]

Fustians مانند لاک پشت ها به نظر می رسیدند ، اما وقتی می خواستند می توانستند سریع حرکت کنند! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود ، هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی

[ad_2]

کتاب Retief: Aide Memoire