خرید کتاب Retief: Mightiest Qorn

[ad_1]

حیله گر ، شجاع و ثابت قدم ، قرنتس همه انسان ها را تحقیر می کند جز یک! قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی

[ad_2]

کتاب Retief: Mightiest Qorn