خرید کتاب Retief of the Red-Tape Mountain

[ad_1]

رتیف از اهمیت سفارشات مهر و موم شده و لزوم نگهداری آنها به این ترتیب آگاه بود! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود ، هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی

[ad_2]

کتاب Retief of the Red-Tape Mountain