خرید کتاب Retief: Saline Solution

[ad_1]

جهنم با آن ، رتیف! راه های خشونت آمیز شما شرم آور گروه های دیپلماتیک زمین است ، اما شوخی های شورانگیز شما بدتر است! قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی

[ad_2]

کتاب Retief: Saline Solution