خرید کتاب Retief: The Desert and the Stars

[ad_1]

آگا کاگا خواهان صلح ، قطعه ای از همه چیز در چشم بود! کیت لومر نویسنده پرفروشی بود ، هم نامزد جوایز هوگو و هم جوایز سحابی. قبل از اینکه نویسنده داستان علمی شود ، لومر افسر نیروی هوایی ایالات متحده و دیپلمات خدمات خارجی بود و یادداشت رئالیسم را به بسیاری از داستان های خود اضافه کرد. یکی از روشن بینان واقعی داستان علمی

[ad_2]

کتاب Retief: The Desert and the Stars