خرید کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin

[ad_1]

ده فصل از این جلد به س fundamentalالات اساسی در مورد این منطقه پاسخ می دهد و بنابراین پزشک بالینی که با آسیب شناسی آپیکال با منشا end ریشه روبرو است ، راه حل خواهد داشت. هدف از این متن / اطلس ارائه راهنمای روش تشخیصی و انجام معالجه های ریشه در موارد پیچیده است. این کتاب با بیش از 150 مورد بالینی توسط نویسندگان مشهور جهان از ملیت های مختلف غنی شده است و با شمایل نگارگری با کیفیت بالا ، جعبه های توسعه و الگوریتم های تصمیم گیری که پزشک را در انتخاب درمانی راهنمایی می کند ، نشان داده شده است.

[ad_2]

کتاب Retreatments : Solutions for Apical Diseases of Endodontic Origin