خرید کتاب Retribution

[ad_1]

آدم کشی. خیانت ماجرا. نمره ای که باید حل شود. داستانی از پیچ و تاب ها که بعیدترین قهرمانان زن را دنبال می کند. “شما چطور اسم مرا میدانید؟” من پرسیدم … “ما به آنجا خواهیم رسید”. “فکر می کنید آنها قصد کشتن او را داشتند؟” جنگ بین انگلیس ، فرانسه و اسپانیا زمینه ای برای رمان دوم بورلی الفیک است که مدتها در انتظار آن بود ، “تلافی”. قهرمان استر کواد ما مشتاقانه منتظر شروع یک زندگی خانوادگی عادی است. اما آیا شهر با تهدید و گرفتاری سایه های گذشته ، آیا استر می تواند با خوشحالی برای همیشه به آن برسد؟ این دومین قسمت از سه گانه بورلی الفیک است که در قرن هجدهم تنظیم شده است ، زمانی که قاچاق فراوان است و صدای قوی زن به ندرت شنیده می شود. در مرکز داستان خانواده است. نه همیشه کسی که با آن متولد شده اید ، بلکه کسی است که برای خودتان قطع کرده اید.

[ad_2]

کتاب Retribution