خرید کتاب Retribution

[ad_1]

شیث نوجوان بود وقتی متوجه شد که تمایل زیادی به قتل دارد. او فقط آن را دوست داشت. کشتن هیجان انگیز بود و هرچه بزرگتر می شد ، به او هدف می بخشید. اما این انگیزه ها از روزی که راشل در همسایه حرکت کرد متوقف شد. او بهترین دوست او شد. هیچ کس برای او مهمتر نبود راشل تنها دوست واقعی او بود تا روزی که درگذشت ، هواپیمایی که شوهرش در حال پرواز بود به طرز نامفهومی سقوط کرد و باعث کشته شدن بیشتر خانواده اش شد. هنگامی که یک سانحه هوایی دوم جان دختر زنده مانده راشل را می گیرد ، عطش شیطان برای کشتن دوباره بیدار می شود. هنگامی که او به دنبال دلیل فاجعه ها می گردد ، شروع به کشف یک حقیقت وحشتناک می کند ، که حس هدف وی را تازه می کند و او را برای لزوم مجازات همه افراد درگیر آماده می کند.

[ad_2]

کتاب Retribution