خرید کتاب Reunions Can Be Murder

[ad_1]

سال سختی بوده است و بازگشت به شهر خود همیشه تجربه خوشی نیست. وقتی بهترین دوستانم سید و ریکی اصرار کردند که ما به دیدار 20 ام دبیرستان برویم ، فکر کردم “چقدر ممکن است بد باشد؟” به نظر می رسد که دیدارهای دبیرستان می تواند سرگرم کننده باشد … یا می تواند قتلی باشد! یک لیوان شراب بریزید و از این واحد و شراب بسته بندی شده اکشن لذت ببرید که حدس می زنید تا آخر حدس بزنید!

[ad_2]

کتاب Reunions Can Be Murder