خرید کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers

[ad_1]

این کتاب ابتدا نحوه آمدن و تحصیل در فرانسه را توضیح می دهد (انتخاب دوره ، درخواست ، بورسیه و ویزا). سپس نحوه یادداشت برداری ، کار با یک موضوع ، ایجاد کارت خوان و ارائه شفاهی را توضیح می دهد. وی سپس سازمان امتحانات ، شفاهی ، پایان نامه ، دزدی ادبی و سیستم ارزیابی فرانسه را ارائه می دهد. در آخر ، توصیه هایی در مورد چگونگی یافتن محل اقامت ، بیمه ، داشتن زندگی سالم ، سازماندهی خود ، مدیریت وقت و استرس خود ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Réussir ses études universitaires en France : Guide pour les étudiants étrangers