خرید کتاب Revealed

[ad_1]

دوست پسر سابق شیطانی کتی سعی در ربودن دخترش ، بی. وقتی مجنون های گذشته او می خواهند دوباره به هم وصل شوند ، او ناهار رایگان بعدی آنها است. صداها او را آزار می دهد. “مامان مادر!” اما من دختر او نیستم. به نظر می رسد یک پلیس خوب به او علاقه مند است ، اما او لیاقت این نوع عشق را ندارد. کتی به تنها راحتی که می داند باز می گردد: بطری های ریزی که پر از مایع زرد رنگ در حال سوختن است.

[ad_2]

کتاب Revealed