خرید کتاب Rêverie du monde

[ad_1]

در این مجموعه ، ما کشف می کنیم که تکه های موجودیت انسان نه تنها می توانند موجوداتی باشند که در نیستی پراکنده شده اند ، بلکه موجودات و واقعیت های ماندگاری هستند که تا بی نهایت گسترش می یابند و هیچ کجا آنها را تهدید نمی کند. دیدن منظره ای متعالی ، مشاهده چیزی غیرمعمول ، شدت احساس نسبت به زن ، شیفتگی ناشی از پدیده های جهان ، خاطره کودکی غنی و پربار واقعیت های عمیقی هستند که در افکار ما ماندگار هستند. یا حافظه ما ، در عمیق ترین و صمیمی ترین موجودیت ما ، به طور نامحدود و شدیدی ، و خود را به شکل تجسس نشان می دهد. این رویای روز دنیا است.

[ad_2]

کتاب Rêverie du monde