خرید کتاب Revolutions

[ad_1]

عکس های جمع آوری شده در این کتاب بی نظیر ، مستندات بصری چشمگیری از وقایع مهم انقلابی ، از کمون پاریس 1871 گرفته تا مجموعه ای از “انقلاب های ناتمام” از مه 1968 در فرانسه تا شورش زاپاتیستا در اواسط دهه 1990 ارائه می دهد. بی واسطه بودن تصاویر ، داستان این مبارزات را به گونه ای بیان می کند که متون به ندرت موفق به انجام آن می شوند ، به گونه ای که انقلاب ها به عنوان رویدادهای پیچیده و بی نظم ناشی از اعمال انسانهای واقعی و تنفس ، تاریخ خود را می سازند. تفسیر تصاویر توسط مورخان برجسته گیلبرت آچکار ، انزو تراورسو ، ژانت هابل ، پیر روست و مایکل لووی ارائه شده است. این نسخه شامل پسوند جدیدی از نویسنده است.

[ad_2]

کتاب Revolutions