خرید کتاب Rhyming and Spelling Dictionary

[ad_1]

این کتاب از اهداف نوشتاری و املایی استراتژی ملی سواد آموزی در KS2 پشتیبانی می کند و باید والدینی را که می خواهند به فرزندان خود در گسترش واژگان و توسعه مهارت های نوشتاری کمک کنند ، جلب کند.

[ad_2]

کتاب Rhyming and Spelling Dictionary