خرید کتاب Ripley, The Modern Marco Polo : Life and Times of the Creator of 'Believe It Or Not'

[ad_1]

باگس بائر در مورد رابرت ریپلی گفت: “به نظر می رسد کارخانه رنگ آمیزی توسط صاعقه زده شده است” و این توصیف مناسبی از نبوغ کنجکاو است که زندگی او به همان اندازه غیر معمول و سرگرم کننده بود مانند هر آنچه که او در “معروف باور کن کارتون نیست در اینجا ، برای اولین بار ، داستان ریپلی ، مارکو پولو مدرن و جهان او در جستجوی چیزهای عجیب و غریب سفر می کند.

[ad_2]

کتاب Ripley, The Modern Marco Polo : Life and Times of the Creator of 'Believe It Or Not'