خرید کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan

[ad_1]

این بررسی آیین های مرگ زودهنگام ژاپن ، در عمل دفن مضاعف ، کلید درک دوران تایکا است (745-745 میلادی). وی با استناد به روایت ها و شعرهای متون اولیه ژاپنی – Kojiki ، Nihonshoki و Man’yoshu ، گلچین شعر – استدلال می کند که دفن مضاعف مرکز دستکاری اسطوره ها و آیین ها برای ایدئولوژیک و خاص “این است حجم به طور قابل توجهی سطح بورس تحصیلی در اوایل مطالعات ژاپن و منیوشو را افزایش داد. – جوزف کیتاگاوا “تفکر تاریخی و مذهبی بسیار جذاب اینجاست ، تصور اینکه چگونه کسی دوباره می تواند آنها را به روال گذشته بخواند غیرممکن است. “- آلن ال. میلر ، مجله دین” منبع اصلی مورخان اولیه ژاپن. – دیوید ال. بارنهیل ، تاریخ ادیان

[ad_2]

کتاب Ritual Poetry and the Politics of Death in Early Japan