خرید کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies

[ad_1]

تاریخ شهرنشینی با بهره برداری از محیط زیست و انقیاد رودخانه ها پیوندی ناگسستنی دارد. امروزه ما اثرات این گسترش را به صورت مشکلات رو به رشد آب تجربه می کنیم. این کتاب به بیان روندهای تحول ساختارهای انسانی ، طبیعی و آب در محیط شهری می پردازد که در سه مرحله تاریخی ارائه شده است: دوره احترام ، تسخیر و بازگشت. شهرهای به اندازه رودخانه نیاز به مدیریت یکپارچه آب در کل مناطق آبریز از مبدا تا گیرنده آن دارند. رمز موفقیت استراتژی بازگشت ، بازیابی فضای سبز و آب ، برنامه ریزی فضایی مسئولانه ، اقتصاد دایره ای و مدیریت آب باران و همچنین آگاهی مداوم کل جامعه است.

[ad_2]

کتاب River-Friendly Cities : An Outline of Historical Changes in Relations Between Cities and Rivers and Contemporary Water-Responsible Urbanization Strategies