خرید کتاب Road of Dragons : Part I

[ad_1]

هنگامی که کیت به شهر نورکنده می رسد ، تجارت در جاده های کاروان گردنبند طلا متوقف می شود زیرا اژدها لرد شورش کرده و اژدها را برای سرقت ، شکنجه و کشتن منحل کرده است. اژدها وجود ندارد ، مگر نه؟ کیت شروع به کار برای ارباب جنایت سالوار می کند و تمام رقبای خود را حذف می کند. در همین حال ، چهل شاهزاده خانم زمرد همه چیز را برای محافظت از پادشاه خود می دهند. سالوار به کیت می دود ، که جای تعجب ندارد. او جواب خود را آماده کرده است ، و نورکنده عذاب دیده قتل عام دیگری را می بیند. کیت Dragon-Sons را کشف می کند و وارد شهر زیبای Varakhsha می شود که فقط یک روز و یک شب بالای شن های کویر نشسته است.

[ad_2]

کتاب Road of Dragons : Part I