خرید کتاب Roberts' Guide for Butlers and Other Household Staff – The House Servant's Directory

[ad_1]

فهرست خادم خانه یا یک مانیتور برای خانواده های خصوصی شامل پیشنهادهایی در مورد ترتیب کار و عملکرد کارمندان ، با قوانین کلی برای چیدن میزها و بوفه ها. در مرتبه اول هنر انتظار در تمام شاخه های آن و به همین ترتیب نحوه برگزاری مهمانی های بزرگ و کوچک با نظم با نشانه های کلی برای قرار دادن روی میز انواع اتصالات ، ماهی ها ، مرغ و غیره شیشه ، چوب ماهون و انواع مختلف لامپهای ثبت اختراع شده و رایج: مشاهدات مربوط به رفتار کارمندان نسبت به کارفرمایانشان و بیش از 100 رسید متنوع و مفید که عمدتا برای استفاده از کارمندان تهیه شده و به طور یکسان متناسب با آداب و رسوم خانواده ها در ایالات متحده ساخته شده است. ایالت ها

[ad_2]

کتاب Roberts' Guide for Butlers and Other Household Staff – The House Servant's Directory