خرید کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 1

[ad_1]

این مجلدات “پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه” مقالات ارائه شده در “سومین کنفرانس ایبری در زمینه رباتیک (ROBOT 2017)” را برجسته می کند. این کنفرانس که از 22 تا 24 نوامبر 2017 در سویل ، اسپانیا برگزار شد ، بخشی از یک کنفرانس است که توسط SEIDROB (انجمن تحقیق و توسعه رباتیک اسپانیا) و SPR (انجمن رباتیک پرتغال) برگزار شده است. این کنفرانس بر فعالیت های علمی و فناوری رباتیک در شبه جزیره ایبری متمرکز است ، اگرچه محققان و نمایندگان سایر کشورها برای آن آزاد هستند. بنابراین ، بیش از 500 نویسنده از 21 کشور دارد. این جلوه ها پیشرفت های علمی ، بلکه کاربردهای صنعتی رباتیک را نیز در پی دارد و به دنبال ارتقا collabora همکاری های جدید بین صنعت و دانشگاه است.

[ad_2]

کتاب ROBOT 2017: Third Iberian Robotics Conference : Volume 1