خرید کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :

[ad_1]

الكساندر شواب بررسی می كند كه چگونه می توان رفتار غریزی واكنش پذیر ، شبیه به عکس العمل های غریزی كه توسط موجودات زنده تجسم می یابد ، برای ربات های متحرك هوشمند برای گسترش روش های استدلال كلاسیك بدست آورد. این برنامه کاربردهای احتمالی را برای رویکردهای واکنشی شناسایی می کند ، زیرا آنها امکان پاسخگویی سریع را فراهم می کنند ، استحکام را افزایش می دهند و از ظرفیت انتزاعی بالایی برخوردار هستند ، حتی اگر روشهای واکنشی به طور جهانی قابل استفاده نباشد. برنامه های انتخاب شده جلوگیری از مانع و موقعیت یابی نسبی است که می تواند برای ناوبری نیز استفاده شود و ترکیبی از هر دو است. اجرای رفتارهای غریزی واکنشی برای وظایف شناسایی شده سپس در شبیه سازی همراه با آزمایش های واقعی تأیید می شود.

[ad_2]

کتاب Robust Perception from Optical Sensors for Reactive Behaviors in Autonomous Robotic Vehicles :