خرید کتاب Rochefort : Les lettres assassines

[ad_1]

در سایه Hermione و Corderie Royale ، شهر کوچک نظامی Rochefort-sur-Mer یک محیط زندگی آرام و آرام را ارائه می دهد. با این حال ، نامه های عجیب و غریب که قتل های قریب الوقوع را اعلام می کند خطاب به برخی از ساکنان است و ویران می کند. طبق گفته های دست نویس وی ، لئون پاراتو ، نویسنده نامه ها ، در چندین نوبت و بدون هیچ دلیل مشخصی به سردی می کشد. الودی روی ، یک کاپیتان جوان ژاندارمری که اخیراً در این تیپ گنجانده شده است ، یک تحقیق طولانی مدت را انجام می دهد تا تلاش کند موضوعی را که این قتل ها را بهم پیوند داده است ، کشف کند. سوicion ظن خیلی عادی ، قربانیان بی گناه ، گذشته ای که خیلی خوب پنهان شده است … نقشه به سرعت به یک طرح باورنکردنی تبدیل می شود …

[ad_2]

کتاب Rochefort : Les lettres assassines