خرید کتاب Rock and Roll Terrorist : The Graphic Life of Shock Rocker GG Allin

[ad_1]

جی جی آلین به عنوان عیسی مسیح آلین متولد شد و در یک انزوای روستایی توسط یک متعصب مذهبی با خشونت و خشونت بزرگ شد و به یکی از بحث برانگیزترین چهره های پانک تبدیل شد. موسیقی او با شوخی هایش روی صحنه ، از جمله ریختن خون و مدفوع به سمت تماشاگران و آسیب رساندن به خودش و اعضای تماشاگران ، تار شد. در این بیوگرافی اساسی اولین مردی که می خواست راک را دوباره “خطرناک” کند ، نویسنده و تصویرگر Hardcore Anxiety رید سرطان با حساسیت زندگی و مرگ نابهنگام آلین را به تصویر می کشد ، از ما می خواهد برای درک انسان آشفته در پشت صحنه ورای تماشای تکان دهنده نگاه کنیم نیروهای اجتماعی که او را به حد بیان خلاقانه رساندند.

[ad_2]

کتاب Rock and Roll Terrorist : The Graphic Life of Shock Rocker GG Allin