خرید کتاب Rogue River Feud

[ad_1]

زین گری کلبه ای بر روی دزد داشت و علاقه و علاقه او به این رودخانه حماسی آن را موضوع اصلی کتاب قرار داده است. در زیر دریاچه کریتر تا زمانی که به اقیانوس آرام پراکنده شود ، سپس یک مدرسه ماهی قزل آلا جمع می کند و آنها را در امتداد رودخانه به عقب می برد تا تخم ریزی سازمانهای محیط زیست که سعی در نجات ماهی آزاد شمال غربی دارند باید Rogue River Feud را به هر کسی که نسخه ای از آن را بدست آورد تحویل دهند.

[ad_2]

کتاب Rogue River Feud