خرید کتاب Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change

[ad_1]

Roll Up Your Sleeves دارای یک داستان داستانی مبتنی بر کتاب مقدس است که به رهبران کمک می کند تا وحشی خود را به سرزمین موعود خود برسانند. آستین ها را بالا بزنید یک رویکرد بالینی برای مدیریت استرس نیست ، بلکه بیشتر مجموعه ای از رویکردهای عقل سلیم است که برای رهبران در رهبری و زندگی آنها مفید است. در آستین های خود را بپیچید ، مایکل آلن تیت با رهبران مشترک است: مجموعه ای ساده از ابزارها برای هر رهبر با رو به رو شدن با یک جهان پیچیده در تغییر مداوم درک روشنی از معنای تغییر برای کارمندان ، دوستان و خانواده یک نمای کلی از احساس واقعی احساس تغییر اعمال اعمال آسان برای جلوگیری از ایجاد اختلال در کل سازمان ، خانواده یا جامعه است

[ad_2]

کتاب Roll Up Your Sleeves: Leading and Living in a World of Constant Change