خرید کتاب Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten

[ad_1]

این کتاب درسی و کتاب تمرینی ، که بیش از 6 نسخه به خوبی تأسیس شده است ، مکمل سیستم آموزش و یادگیری رولوف / ماتک است. این دستورالعمل بر اساس دستورالعمل VDI 2221 است و به روشنی کل مراحل ساخت را با استفاده از نمونه های عملی انتخاب شده نشان می دهد. با افزایش پیچیدگی ، ساخت و سازها از نیاز مشتری گرفته تا نقشه های آماده کارگاه تولید می شود. راه حل های جایگزین ارائه شده و مزایا و معایب آنها ارزیابی می شود. محاسبه عناصر ماشین به طور مداوم با مراجعه به نسخه 24 فعلی کتاب درسی عناصر ماشین Roloff / Matek انجام می شود. با توجه به مفهوم تعلیمی ، از این کتاب می توان به خوبی برای مطالعه خود استفاده کرد.

[ad_2]

کتاب Roloff/Matek: Entwickeln Konstruieren Berechnen : Praxisnahe Beispiele mit Lösungsvarianten