خرید کتاب Romanistik als Passion

[ad_1]

با این حجم از مطالعات عاشقانه به عنوان یک احساس ، یک سری دیگر از گزارش های زندگی نامه توسط اساتید برجسته ارائه می شود. این متون بنیادی برای تاریخچه تخصصی مطالعات رمان پس از جنگ است و اطلاعات ارزشمندی در مورد توسعه زبان های عاشقانه ، ادبیات ، فرهنگ و مطالعات رسانه ای فراهم می کند. این نسل نه تنها با توجه به وقایع جنگ ، بلکه با پیامدهای جنبش 1968 ، تحولات نظری دهه 1980 و تغییر پارادایم عصر رسانه جدید شکل گرفت.

[ad_2]

کتاب Romanistik als Passion