خرید کتاب Rome est une femme

[ad_1]

در رم سال 1935 ، که توسط خشونت فاشیستی عبور کرد ، چزاره ، درست از همان کودکی ، در میان آثار باقیمانده از شاهنشاهی ، سفیدی مرمر کلیساها ، تبلیغات سیاسی و جلسات یک روزه خود را جستجو می کند. کمیسر Gaetano ، مربی او ، وی را از طریق تحقیق در مورد قتل یک دختر جوان راهنمایی می کند ، که برای Cesare سفری برای کشف جنسیت و ریشه های او می شود. وقتی حل و فصل جرم Cesare و Gaetano را در حضور رئیس کل نیروهای پلیس رژیم قرار می دهد ، همه چیز تغییر می کند و این باعث می شود آنها با وجود خودشان همدست شوند.

[ad_2]

کتاب Rome est une femme