خرید کتاب Romeo and Juliet

[ad_1]

رومئو و ژولیت اولین آثار ویلیام شکسپیر هستند. رومئو و ژولیت که در خانواده ای از دشمنان به دنیا آمده اند عاشق یکدیگر می شوند و مرگ دلخراش آنها خانواده را آشتی می دهد. این یکی از چهار فاجعه بزرگ شکسپیر است که به دلیل خطوط زیبا و تأثیرات چشمگیر آن بسیار مورد توجه است.

[ad_2]

کتاب Romeo and Juliet