خرید کتاب Rose in the Desert

[ad_1]

آنا بابیچ رابینز ، حجاج در روستای خود ملقب به “گل رز آدریاتیک” ، خانه خود را به مقصد آمریکا ترک می کند. او باید اسرار مربوط به سرنوشت جهان را به کشیشی شیکاگو تحویل دهد که بشر را شبان دهد تا آماده شنیدن سخنان خدا شود. چهار زن به لاس وگاس سفر می کنند و در حالی که آنها آنجا هستند ، در اثر گرمای سه رقمی برف شروع به باریدن می کند. آنها به زودی می فهمند که بارش برف غیر انباشته یک پدیده در سراسر جهان است ، یک نشانه جهانی از طرف خدا که قبل از هدیه یک علامت دائمی غیر قابل توضیح با معیارهای زمینی است. با اوج گرفتن این حوادث معجزه آسا ، تمام مسیرهای آنها تلاقی می کند و خداوند نقشه های خود را برای هر روح روی زمین آشکار می کند. آیا بشریت گوش خواهد داد؟

[ad_2]

کتاب Rose in the Desert