خرید کتاب Rote Elefanten und grüne Wolken für Till

[ad_1]

پدرش تا زمانی که در جزیره تعطیلات تنها بود ، ناگهان مجبور شد به آفریقا پرواز کند. پسر غمگین است ، با این روز چه کاری باید انجام دهد … او در کوه ها قدم خواهد زد و به دنبال گل معجزه آسای پدرش خواهد ماند که عمر طولانی به او می بخشد. چنین راهی دشوار است ، چیزهای زیادی برای مشاهده وجود دارد: ماهیگیران در بندر ، کارگران راننده شمع دیزل و خانم ووگنشتاین ، که فیلهای قرمز و ابرهای سبز می کشد …

[ad_2]

کتاب Rote Elefanten und grüne Wolken für Till