خرید کتاب Rough Cut

[ad_1]

Rough Cut تمام داستان های وینسنت الماس را در یک کتاب جمع آوری می کند! این داستان ها در سراسر فلوریدا ، از مسیرهای اتومبیلرانی تامپا گرفته تا مزارع اسب اوکالا و سواحل ساحلی ، از نظر وزن کثیف هستند. این شخصیت ها مملو از مردانی است که ممکن است کمی شکسته ، کمی فرسوده ، اما دارای علاقه باشند ، عشق و هوس را به خطر می اندازند. این داستان ها با برش ، رنگ و وضوح واضح است و حول احساسات و مردان همجنس باز زندگی واقعی با عشق واقعی در قلب آنها

[ad_2]

کتاب Rough Cut