خرید کتاب Run Away, My Angel

[ad_1]

یک داستان عاشقانه ماوراal الطبیعه بین یک فرشته سقوط کرده و یک انسان. آزازل اولین کشته شدگان است ، کسی که وقتی مشکلی پیدا می کند به آن متوسل می شود. بنابراین وقتی همسایه سابقش از او می خواهد میزبان زنی فراری باشد ، او بدون هیچ تردیدی قبول می کند. این زن او را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد و آزازل امیدوار خواهد شد که به همان خوشبختی برادرش باراکیل با کیتلین امیدوار باشد. جز این که برای رسیدن به این هدف ، هر یک از این دو روح شکنجه شده باید با گذشته خود صلح کنند.

[ad_2]

کتاب Run Away, My Angel