خرید کتاب Saint Maria Goretti

[ad_1]

سانتا ماریا گورتی در سن جوانی 12 ساله به شهادت رسید. مقاومت قهرمانانه او در برابر یک شر آشنا و سرانجام تغییر قاتلش الهام بخش همه است. 15 تصویر در سراسر کتاب. او را با مقدس اگنس شجاع مقایسه می کنند که او نیز جان خود را برای جلوگیری از گناه داده است. حامی جوانان ، زنان جوان ، خلوص و قربانیان تجاوز جنسی. یک داستان قدرتمند بخشش. – مطبوعات اد.

[ad_2]

کتاب Saint Maria Goretti